Hukuki Danışmanlık,
Hukuki İhtilafların Çözümlenmesi ve Tahkim Şirketler Hukuku,
Ticaret Hukuku,
Ceza Hukuku, 
Aile Hukuku,
Gayrimenkul Hukuku,
Fikri Sınai Mülkiyet Hukuku

Ceza Hukuku,
İş Hukuku,
İcra-İflas Hukuku,
Deniz Taşımacılığı Hukuku,
Vergi Hukuku,
İdare Hukuku.